گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران 1

   

 

              گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم

                    ” انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران

 

                                    ” بخش یکم

 

                                                پیش از سخن

 

1-روزهای سوگواری پیشوای آزادگان – امام حسین (درود خدا) – را به همه هم میهنان و آزادگان گیتی تسلیت ، و زادروز کورش بزرگ را به همه ایرانیان و پارسیان پارسای جهان خجسته باد می گویم .

 

2- هم میهنان ارجمندم !

دست ساخته پلید انگلیس دغلباز یعنی داعش اهریمن نهاد ، دارد تبهکاری های خود را هر روز و گام به گام پیش می برد . به اندازه گام های داعش نیز، دولت های ددمنش انگلیس و آمریکا با نشان دادن دشمنی دروغ بنیاد (ظاهری) با داعش ، می کوشند تا اندیشه ملت های خاور زمین را بفریبند .

چرا خاموش نشسته اید؟ به کم می توانید در جهان نت بنویسید و بر پاد (ضد) این غده سرطانی افشاگری کنید . شما آیا می دانید همتباران کرد ما در کوبانی سوریه و موصل عراق چه روزگاری دارند؟ اندکی خود را به جای آنها بیانگارید .

 

3- دوست پربها و یار باوفا – جناب پور شیدا – بر پایه روش دیرین و چون بار پیشین ، غزلی چونان غزال ، زیبا ، سروده و به نگارنده پیامک کرده اند که در این جا پیشکش می کنم .

 

                                         زندگی خوابی،خیالی بود و رفت

                                          آرزوهایی ، محالی بود و رفت

                                         گرچه با شادی و یا رنج وعذاب

                                        عمرسد گویی که سالی بود ورفت

                                          کوله باری  از  غبا ر خاطره

                                          بر تن خسته ، وبالی بود ورفت

                                         در کشاکش های سخت روزگار

                                         چاره با فرزند زالی بود و رفت

                                          قصه  انکار  و  اثباتی  مدام

                                         آن همه ، قیلی و قالی بود و رفت

                                         شوق  پرواز دلی  در  سینه ای

                                         بی نیازاز جفت بالی بود و رفت

                                         پور شیدا در غل و زنجیر تن

                                          کشته روز وصالی بود و رفت

 

                                                                      ( پور شیدا )

 

                                                         ”  سخن  “

 

سخنم را با این پرسش آغاز می کنم ؛ ایران چه دارد ؟ اگر بخواهیم ازدوران کهن یعنی از روزگار جمشید ، کورش ، داریوش ، یعقوب لیث ، شاه اسماعیل سامانی ، نادرشاه  و ….. تا کنون به کشور ایران بنگریم ؛ پنج ویژگی برجسته ، چشم هر جستجوگر نکته بین و پژوهشگر متین را به خود خیره می کند . این ویژگی ها را به گزارش زیر برمی شمارم .

 

1- ایران دارای فرهنگی با پیشینه بسیار پربار است . تا کنون هیچ فرهنگی نتوانسته است این فرهنگ کهن تبار و زیبانگار را نابود کند و یا بر زمین زند .

2- ایران ازنگاه جغرافیایی دارای دو ویژگی است .

الف = نزدیک به همه گونه های آب و هوایی در کشور پهناور ایران یافت می شود . این ویژگی می تواند اقتصاد بسیار توانمندی را پدید و به دید آورد .

ب = ایران در قلب و میانه جهان نشسته است . ایران چهار راه میانی جهان است .

این دو ویژگی جغرافیایی بسیاری از کشورهای جهان را نیازمند همکاری ما ایرانیان می کند .

3- ایران ، کشور پرورش مغزهای پرهوش و جوش است . این مغزهای بی مانند ریشه در تبار آریایی دارند . یا پارس هستند . یا پارت هستند و یا ماد .

4- ایران دارای انبارهای (ذخایر) زیر زمینی و بسیار گسترده و گران بهای  طلا ، مس ، گاز ، نفت ، فولاد و … است .

5- ایران از نگاه انگیزه های گردشگری ، یکی از بهترین و توانمند ترین کشورهای جهان است . از این نگاه در شمارده کشور برتر جهان است .

همه این ها توانسته و می تواند از ایران ، پر توان ترین امپراتوری جهان را پدید آورد . 

 

همه این ها ، شوندی (علتی) بود تا چشم اروپای تازه از نادانی و سده های میانی (قرون وسطا) رسته و به شهرآیینی (تمدن) نوین رسیده را با رهبری بریتانیا و روس به ایران خیره کند . همین نگاه خیره ، انگیزه ای شد تا این دو دولت پلید ، یکی از واپسین پادشاهان ایران پرست و ایرانی نژاد – که دل در گرو گسترش شکوه ایران باستان داشت – یعنی زنده یاد شاهزاده خسرو خان (لطف علی خان) زند را ، با آن همه سلحشوری ، شایستگی و زیبایی ، بر باد نابودی و بال بی سودی بگذارند و در پی آن ، با فریب فرماندهان سلحشور و جهان گشای ایران ، مغول زاده ای زنباره و ناشایست ، یعنی فتح علی شاه قاجار، را بر تخت پادشاهی ایران بنشانند .

 

در این جا بر خود بایسته می دانم و شایسته می یابم  تا  با یادکردی از پایداری ها و همراهی های مردم کرمان ، فارس و بوشهر – و به ویژه جان فشانی های مردم کرمان – برای پاسداری از پادشاهی زندیان ایرانی تبار، یاد آن همه سلحشوری و آزادگی مردم این سه استان را درآن روزگار گرامی بدارم .

 

مرگ شاه زاده و پادشاه جوان ، ایران مهر و ایرانی نژاد زندی نقطه پایانی بود بر شکوه و بزرگی ایرانیان وآغازی تلخ و سخت بود بر واپسگرایی فرهنگی و سیاسی ایران و ایرانی . چرا که نزدیک به سد و پنجاه سال ، ایران و ایرانی در زیر یوغ زمامداران ناشایستی بود که تلاش برای تهیدستی و کوشش برای ناآگاهی مردم را بهترین راهکار برای پایداری فرمانروایی خود می دانستند . دنباله همین واپسگرایی بود که چشم آز(طمع) دولت های اهریمنی روس و انگلیس را بیش از پیش به سوی ایران خیره کرد .

 

در میانه اوج همین آزخواهی دشمنان ایران و غارت ایرانیان بود که دولت پلید و سیه کار انگلیس دریافت ؛ هستی و هویت فرهنگی ، فرهنگ پربار، تاریخ درخشان و شکوه رخشان ایران کهن ، ستبرترین سدی است که راه استعمارهمه جانبه ایران را بر انگلیس می بندد .

 

شما هم میهنان گرامی !

اگر از دور به تاریخ ایران نگاهی بیافکنید ؛ در می یابید که از میان 2800 سال گذشته ، نزدیک به دو هزار و دویست (2200) سال ، ایران ، یا امپراتور یکه تاز و پرجاه وناز جهان بوده است و یا به کم در اندازه یکی از دو یا سه امپراتوری برتر جهان خود را نمایان کرده  است .

 

 این همه پیشینه و بیشینه را نمی توان آسان و یکجا از میان برد.

 

یک انگلیسی اهریمن نهاد به نام “برنارد لوییس” – برنامه ریز (طراح) فروپاشی (تجزیه) ایران و پدید آوردن خاورمیانه نوین – در یک سخنرانی به تاریخ 18 ژانویه 1999 در بنیاد “موشو دایان” دانشگاه تل آویو ، درباره تاریخ ایران می گوید :

“در دو هزار سال گذشته هیچ کشورگشا و یا نیروی بیرونی نتوانسته است بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرچندانی بگذارد . این پدیده ، یکی از نشانه های فرهنگ برتر است و فرهنگ برتر همیشه بر فرهنگ فروتر چیرگی یافته است”1

 

برنارد لوییس – که یک انگلیسی شوم و یک صهیونیست اهریمن است – فرهنگ ایرانی را ، برای استعمار و سود جویی (منافع)  باخترزمین (غرب به رهبری انگلیس و آمریکا) یک سد ستبر و استوار و یک پدیده خطرناک  ارزیابی می کند و می گوید :

“تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی ، نابود ساختن آن است”2

 

هم میهنان گرامیم !

جان سخن همین جاست . انگلیس و کارگزار سیاه نهادش – برنارد لوییس – فرهنگ ایران را ، برای سود و سودجویی استعمارگرانه خویش ، خطر ارزیابی می کنند و به نابودی فرهنگ ما می اندیشند .

 

خوانندگان همیشه همراه و با وفا !

در دو یا سه گزیده نگاشت(پست) آینده ، راهکار های کارشناسانه آنان را برای نابودی ایران و فرهنگ ایران ،  گزارش و روش رویارویی با آنها (از نگاه بنده و نگارنده) برای هم میهنان میهن پرست پردازش خواهم کرد .

 

در پایان این گزیده ، غزل بسیار زیبایی را که هم میهن سخن پرداز و سرآینده خوش ساز- جناب صهبای بیدگلی – چندی پیش برای تارنمای “بر شاخسار سخن” فرستادند ؛ پیشکش می کنم .


 

                                   “کارما ازمی به سامان می رسد”
                            کارما ازمی به سامان می رسد، میخانه کو

                            شب گذشت از نیمه،ساقی رابگو”پیمانه کو”

گو سلیمان نبی با آن همه حشمت کجاست

                            آن مقام و تاج و تخت و خانه و کاشانه کو

                            در کنار شمع تو، گرجان دهم طعنه مزن

                             با من مسکین  بگو”شمع تورا پروانه کو”

                            از جنون عشق تو، سردر بیابان  می نهم

در میان خیل مستان عاقل  و فرزانه  کو؟

کاخ سلطانی نباشد ،  خانه عشق وصفا

                            گنج سلطانی اگر خواهی ، بگو”ویرانه کو”

                            از فراق یار خود هرکس   مثالی می زند

                             یارشیرین من  و آن نرگس مستانه  کو ؟

                            هرکه با ما می بنوشد؛محرم اسرارماست

درمیان عاشقان با می یکی بیگانه ، کو ؟

گه  تبسم  می کنی ؛ تا دردلم  جا وا کنی

ای رفیق غارما ! آن خنده ی رندانه کو ؟

هرکجا پا می نهی ؛ مجلس به نام  او بود

محفلی ،  دیگر، شبیه محفل جانانه کو  ؟

با تومی گوید سخن”صهبا” دراین گردون دون

فرق  بین  مسجد و میخانه  و بتخانه  کو ؟

 

                                                                    ( صهبای بیدگلی )

 

سرچشمه ها  :

1-http://gkon.files.wordpress.com/2011/05/bernard2blewis.gif?w=674&h=447

Kramer, Martin (1999). “Bernard Lewis”. Encyclopedia of Historians andHistorical Writing -2

     Vol. 1. London: Fitzroy Dearborn. pp. 719–720

                                   

 

                                          پاینده ایران ، این مرز پر گهر 

 

 

157 Responses to گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران 1

 1. محمد حبیب نیا می‌گه:

  درود(سلام)
  بسیار تلاش نموده اید تا در نوشتار خود واژه های نافارسی را به کار نبرید.
  اما در این کار کمی کاستی داشته اید. نمونه آن را تنها در سرنوشتار شما خواهم گفت.

  استعمار – جنایت – امکان – بنیاد – ادب – ملی – هدف – جمله – مجله
  پرسش: این چه تلاش بیهوده ای است که سختی آن را به جان می خرید؟

  • admin می‌گه:

   درود!

   من شما را می شناسم . خواستتان را هم به نیکی می دانم .
   به شما هم پاسخی نمی دهم . آن هم میهنان میهن پرستی – که همه بخش های جستار “که ایران زنده ماند بدین پارسی” ، نوشته شده در نشانی پیشین تارنما – خوانده اند ؛ سخنان بیهوده شما رابه نیکی در می یابند .

   واژه “بنیاد” عربی است ؟
   سر جستار؟

   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مساله اموز سد مدرس شد .

   برای آگاهی خوانندگان و دوستان تازه پیوسته به تارنما ، نشانی پیشین تارنما :

   payam-chanoun.blogfa.com

   درود خدا بر جناب پور شیدا .

 2. حمیده می‌گه:

  سلام و درود خدمت استاد بزرگوار . قبل از هرچیز تبریک می گم به خاطر سایت جدید و تارنمای نویتان . غزل پور شیدا هم بسیار زیباست و بسی زیباتر از آن است وجدان بیدار و دلسوزی و آگاهی پربارتان از مسائل روز و پیشینه سیاسی ایران زمین و جسارتتان در بیدار ساختن هم میهنانتان در حفظ و صیانت سرزمین ایران از چنگال دشمنان گرگ صفت .

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم!

   درود فراوان !

   از مهر شما سپاس فراوان دارم . از همراهی شما بسیار خوشحالم . همیشه شاد ، تندرست و پیروز باشید . اگر در پاسخم دیرکردی دارم بسیار پوزش می خواهم بیماری تاب و توانم گرفته است .

   [گل][گل][گل][گل][گل]

 3. سلام
  حالتان چطوره؟
  مشکلات به سبکی هوا ، عشق به عمق اقیانوس ، دوستی به محکمی الماس ، موفقیت به درخشانی طلا ،
  این ها آرزوهای من برای توست.

  ☆❤★❤☆❤★❤☆❤★❤☆❤★❤

  _____-:¦:-_____ $
  _________-:¦:-_$$$___-:¦:-
  _-:¦:-_______$$$_$$$_____-:¦:-
  __________$$$___$$$________
  ___$$$$$$$$$_(☆)_$$$$$$$$$$$
  ____$$$ _____ (♥ ♥) ______ $$$
  ____ $$$_____ (★) ______ $$$ __-:¦:-
  ____$$$______$$$________$$$
  ___$$$$$$$$$_$$$__$$$$$$$$$$
  -:¦:- _____$$$_ $$$_$$$
  _________ _$$$ _ $$$ ____-:¦:-
  ___-:¦:-_______$$$
  ______-:¦:-____ $___-:¦:-
  ____________ -:¦:-

  ☆❤★❤☆❤★❤☆❤★❤☆❤★❤

  نَتَرس بیـــــا

  اینجـــا تاریک نیست

  اینجـــا جاییست رویایی مخصوص تو

  پشیمان نمیشوی

  بدون ترس در آن قدم بُگذار

  فقط کمی تَرَک دارد

  اینجـــا قلبِ من است . . .

  +++++

  اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما . . .

  چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم . . .

  نـه برای نیــاز . . .

  نـه از روی اجبــار . . .

  و نـه از روی تنهایـی . . .

  فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد . . .

  (فروغ فرخزاد)

  +++++

  چنــــد خط درد و دل به احتــــــرام دوستــــــــــــان مجــــــــــــازي

  كه بـــــــــي اجـــازه دردهايــم را با آنهـــا تقسيـــــــــم كــــــــردم…

  گاهــــــــــي زل مي زنم به نظـــــر هايتــــان

  حالا آنـــــــــــقدر با شما احساس نزديكــــــي مي كنم

  كه دردهايم را با تمـــــام شمـــــــــا تقسيـــــم مي كنــــــــــم…

  تا به وقت آرامشــــــــــــــي كه از شما مــــي گيــــرم

  دلــــــــــــم تشكــــــــــــــر بخواهد از تك تك تان

  بـــــــي فكــــــــــر به واژه هايي كــــــه

  قداســــــــــت كـــــــافي براي بوسيــــــــدن دست هايتـــــان را نــــدارد.

  [گل][قلب][گل][لبخند][گل][رضایت][گل][گل][قلب][گل][لبخند][گل][رضایت][گل]

  [گل][قلب][گل][لبخند][گل][رضایت][گل][گل][قلب][گل][لبخند][گل][رضایت][گل]

  [بدرود]

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم!

   درود فراوان !

   از مهر شما سپاس فراوان دارم . از همراهی شما بسیار خوشحالم . همیشه شاد ، تندرست و پیروز باشید . اگر در پاسخم دیرکردی دارم بسیار پوزش می خواهم بیماری تاب و توانم گرفته است .

   [گل][گل][گل][گل][گل]

 4. سلام و درود

  هر چه کامنت ذیل را می خواهم برای تارنمای جدید بفرستم نمیشود
  ……………………….

  سلام و درود

  ایرانی بودن

  بزرگترین افتخار ماست

  هم تمدن کهنش
  هم فرهنگش
  هم اعتقادات مذهبیش

  بیگانگان با این مثلث سر ناسازگاری دارند

  گرچه استقامت ما را میدانند
  بیشتر خواهند آموخت

  از لطف شما ممنون
  یا علی

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم !

   درود !

   شما دوست گرامی بهتر از بسیاری دیگر می دانید که چرا پیام های دوستان به تارنمای من نمی رسد .

   از این که می بینم دلداده زبان ، فرهنگ ، ادب و هستی ایرانی خویش هستید ؛ بسیار شادمانم و از خداوند می خواهم تا برگ های (سروده های) شما را در تاریخ ادب پارسی هرچه زرین تر کند .

   همچنین از دیرکردم در پاسخ بسیار پوزش می خواهم. به همان شوند همیشگی است .

   [گل][گل][گل][گل][گل]

 5. سکوت منتظر... می‌گه:

  درود استاد گرامی
  پیام پر از مهر شما بدستم رسید.
  آرزوی شادکامی و سلامتی برای همه ی ایرانیان بدور از همه ی گرفتاریها عزیز.
  سپاسی ویژه از شما دادا.
  جستار شما رو درباره ی پیشینه ی ایران میپسندم قربان.نه از آن روی که بدان سربلندی می فروشیم که اگر اینکار را هم بکنیم جای دوری نرفتیم،بلکه از آن روی که جز راستینی چیزی در اون ندیدم دادا.
  چه خوب که یادی از شهزاده ی دلار و تنهای سرزمین پارس (همه ی ایران) لطفعلیخان زند کردی.)
  شاید اگر دولت زندیه پای میگرفت چگونگی رزوگار ایرانیان بدان و بدین روز نمی شد.
  مشت پلید دولت فخیمه ی بریتانیا! سده هاس که برای جهانیان و بویژه ما باز است.از جزایر فالکلند گرفته تا به هنگ کنگ.پس از جنگ جهانی دوم هم کم آسیب ندیدیم از آمریکاییها (بویژه دمکرات خواه ها!)
  در کنار این دو خوب است یادی بکنیم از دغلبازانی مانند روس که همه ی تلاششون رو دارن تا از این دو به واپس نیافتند و که الحق تا به اینجا دارن گوی پیشی گرفتن را هم می ربایند!
  یکی از بستگان…که پس از دگرگونیهای 57 تا به الان در آمریکا باشنده است نزدیک به هشت یا نه سال پیش میگفت:پس از چاپ نسک “خاطرات کارتر” ایرانیهایِ شهر… تا توانستند نسک او با امضای وی در همان جای خریدن بدست او انجام می گرفت را خریده و دهها نسک یاد شده را در بیرون از آن کتابفروشی و با خونسردی و به نشانه ی گلایه و مُستی به آتش کشیدند.البته بایسته بیادآوری است که پس از این رخداد از نیروهای امنیتی و یگان ویژه و گشت فلان و بهمان خبری نبود.
  بهرروی سپاس از شما دوست فرهیخته ی من.شاد زی و مهر افروز دل و آیین شما.

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم و همهیشه همراهم !

   درود!

   من نیز در این زمینه درست مانند شما نگاه می کنم . اگر زنده بمانم روزی درباره آن شاه و شاهزاده ایرانی نژاد و ایران پرست داد سخن خواهم داد . مهر من به این شاه زندی فزون از اندازه است . او نماد تمام نمای مبارزه با استعمار اهریمن نهاد فرنگی است .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 6. سکوت منتظر... می‌گه:

  لطفعلیخان پسر جعفر خان زند بود که پس از مرگ پدر به جانشینی وی برگزیده شد.او جوانی بسیار خوش سیما و دلاور و بیباک بود و تا بزمان دستگیری بدست آقا محمد خان قاجار دَمی دست از تلاش برای از بین بردن نطفه ی سیاه قاجاریه و درست کردن یک دولت یکپارچه ی زندیه دست نمی کشید و بهمین شوند تا بزمان مرگ خود هم زمامداران قاجاریه را بستوه درآورده بود.لطفعلیخان این شهزاده ی دلاور زندیه در درازای زمامداری کم و بیش خود پیوسته با خیانتهای کسان و نزدیکان پیرامون خود روبرو بود.بگونه ای که بیشتر سردارانش،یا با ترس از آقا محمد خان یا به بهانه ی کینه ی خانوادگی (خاندان زندیه) بدو پشت می کردند و هرگز نگذاشتند تا دولتی به فرنشینی و مهتری او پای بگیرد.از جمله ی آنها حاجی ابراهیم خان کلانتر،جانشین خان زند بود که کلید شهر در دست وی بود و هنگام واپس نشینی امیر زندیه از یکی از کارزارها با شاه قجر،دروازه های شهر را به روی او بسته نگاه داشت.لطف علیخان نیز بناچار راهی کرمان شد و مردم کرمان بدور او گرد آمدند.وی در اندک زمانی در دست داشت تا توانست به بازسازی برج و باروی شهر و گردآوری خوردنی و خوراکی پرداخت.اما کرمان هم پس از چند ماه به گرد سپاه بنیانگزار قاجاریه در آمد و با خیانت نجف قلی خان خراسانی،از نزدیکان خان زند گشوده می شود.امیر زند شبانه بسوی بم می گریزد و نزد شهرب آنجا که از یاران و دوستان او بشمار می رفت جای گرفت.ولی محمد علی خان و یار و پناه دهنده اش نیز چند روز پس از آن بدو خیانت کرده و وی را با درگیری زیاد و سرانجام زخمی شدن دستگیر می کند و نگاهبانی شده به پیش بانی قاجاریه که در کرمان سرگرم کشت و کشتار و کور گردانیدن مردم دلیر و بی گناه آنشهر بود فرستاد…

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم و همهیشه همراهم !

   درود!

   من نیز در این زمینه درست مانند شما نگاه می کنم . اگر زنده بمانم روزی درباره آن شاه و شاهزاده ایرانی نژاد و ایران پرست داد سخن خواهم داد . مهر من به این شاه زندی فزون از اندازه است . او نماد تمام نمای مبارزه با استعمار اهریمن نهاد فرنگی است .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 7. سکوت منتظر... می‌گه:

  گویند خواجه ی تاجدار از روی زشتی سرشت و چهره،پس از کوچک شدن از سوی امیر زندیه دستور ننگینی نسبت به او داد.روز پس از آن رویداد،آن جوان زیبا روی و نیک زاب و سرشت را با سیمایی دردناک به نزدش آوردند.بانی ناشایست ترین زنجیره ی پس از اسلام در ایران از او پرسید:آیا هنوز بر سر غروری؟خان زند در جوابش گفت:ای خواجه ی فرو مایه من هرگز از تو نترسیدم و نمیترسم.
  نخستین شاه زنجیره ی ناشایست قجری که فشار این کوچک شدن را نداشت دستور داد تا چشمهایش را بدر آرند.بهر روی در سال ١١٧٤ خ – ٢٣٥٤ ش پس از پایان یافتن کار کشت و کشتار آقا محمد خان در آندیار و روی آوردن بسوی تهران و بهمراه آوردن دلاور زند که در یک قفس چوبی زندانی بود به پایتخت رسیدند.پسینها لطفعلیخان زند بدست میرزا محمد خان قاجار شَهرَب آنروز تهران کشته شد و جنازه اش را در بقعه ی امامزاده زید آنشهر بخاک سپردند.شهزاده ی دلاور زند هماره تلاش برای آزادی و بهسازی سرزمین مادری خود می کوشید و دست و بیگانگان را در این راستا بسیار ناامن میدانست.از جمله کارهای بزرگ وی کوتاه کردن دست بازرگانی دریایی با دولت انگلیس در شاخاب همیشگی پارس که در چنگ آنان بود را می توان اشاره داشت.
  تابستان 2565 ش برابر با 1385خ
  برگزیده ی بخشی از نسک “پارسی نامه” به خامه فرسایی نگارنده.

  • admin می‌گه:

   دوست بسیار ارجمندم و همهیشه همراهم !

   درود!

   من نیز در این زمینه درست مانند شما نگاه می کنم . اگر زنده بمانم روزی درباره آن شاه و شاهزاده ایرانی نژاد و ایران پرست داد سخن خواهم داد . مهر من به این شاه زندی فزون از اندازه است . او نماد تمام نمای مبارزه با استعمار اهریمن نهاد فرنگی است .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 8. صادقی زاده می‌گه:

  تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم

  شاعر : مهدي اخوان ثالث

  ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم
  تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم
  تو را اي كهن پير جاويد برنا
  تو را دوست دارم، اگر دوست دارم
  تو را اي گرانمايه، ديرينه ايران
  تو را اي گرامي گهر دوست دارم
  تو را اي كهن زاد بوم بزرگان
  بزرگ آفرين نامور دوست دارم
  هنروار انديشه ات رخشد و من
  هم انديشه ات، هم هنر دوست دارم
  اگر قول افسانه، يا متن تاريخ
  وگر نقد و نقل سير دوست دارم
  اگر خامه تيشه است و خط نقر در سنگ
  بر اوراق كوه و کمر دوست دارم
  وگر ضبط دفتر ز مشكين مركب
  نئين خامه، يا كلك پر دوست دارم
  گمانهاي تو چون يقين مي ستايم
  عيانهاي تو چون خبر دوست دارم
  به جان، پاك پيغمبر باستانت
  كه پيري است روشن نگر دوست دارم
  سه نيكش بهين رهنماي جهان ست
  مفيدي چنين مختصر دوست دارم
  همه كشتزارانت، از ديم و فاراب
  همه دشت و در، جوي و جر دوست دارم
  كويرت چو دريا و كوهت چو جنگل
  همه بوم و بر، خشك و تر دوست دارم
  شهيدان جانباز و فرزانه ات را
  كه بودند فخر بشر دوست دارم
  به لطف نسيم سحر روحشان را
  چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
  هم افكار پرشورشان را كه اعصار
  از آن گشته زير و زبر دوست دارم
  هم آثارشان را، چه پند و چه پيغام
  و گر چند سطري خبر دوست دارم
  من آن جاودان ياد مردان كه بودند
  به هر قرن چندين نفر دوست دارم
  همه شاعران تو وآثارشان را
  به پاكي نسيم سحر دوست دارم
  ز فردوسي، آن كاخ افسانه كافراخت
  در آفاق فخر و ظفر دوست دارم
  ز خيام، خشم و خروشي كه جاويد
  كند در دل و جان اثر دوست دارم
  ز عطار، آن سوز و سوداي پر درد
  كه انگيزد از جان شرر دوست دارم
  وز آن شيفته شمس، شور و شراري
  كه جان را كند شعله ور دوست دارم
  ز سعدي و از حافظ و از نظامي
  همه شور و شعر و سمر دوست دارم
  خوشا رشت و گرگان و مازندرانت
  كه شان همچو بحر خزر دوست دارم
  خوشا حوزه شرب كارون و اهواز
  كه شيرين ترينش از شكر دوست دارم
  فري آذرآبادگان بزرگت
  من آن پيشگام خطر دوست دارم
  صفاهان نصف جهان تو را من
  فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
  خوشا خطه نخبه زاي خراسان
  ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم
  زهي شهر شيراز جنت طرازت
  من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم
  بر و بوم كرد و بلوچ تو را چون
  درخت نجابت ثمر دوست دارم
  خوشا طرف كرمان و مرز جنوبت
  كه شان خشك و تر، بحر و بر دوست دارم
  من افغان همريشه مان را كه باغي ست
  به چنگ بتر از تتر دوست دارم
  كهن سُغد و خوارزم را با كويرش
  كه شان باخت دوده ي قجر دوست دارم
  عراق و خليج تو را چون ورازورد
  كه ديوار چين راست در، دوست دارم
  هم ارّان و قفقاز ديرينه مان را
  چو پوري سراي پدر دوست دارم
  چو ديروز افسانه، فرداي رويات
  به جان اين يك و آن دگر دوست دارم
  هم افسانه ات را، كه خوشتر ز طفلان
  بروياندم بال و پر، دوست دارم
  هم آفاق رويايي ات را كه جاويد
  در آفاق رويا سفر دوست دارم
  چو رويا و افسانه، ديروز و فردات
  به جاي خود اين هر دو سر دوست دارم
  تو در اوج بودي، به معنا و صورت
  من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
  دگر باره برشو به اوج معاني
  كه ت اين تازه رنگ و صور دوست دارم
  نه شرقي، نه غربي، نه تازي شدن را
  براي تو، اي بوم و بر دوست دارم
  جهان تا جهان است، پيروز باشي
  برومند و بيدار و بهروز باشي

  • admin می‌گه:

   هم میهن ارجمند !

   درود !

   از نگارش این سروده ملی-میهنی زنده یاد اخوان بسیار سپاس گذارم . آن هنگام که “تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم” برای نخستین چاپ شد ؛ نگارنده ، ترم نخست دوره کارشناسی دانشکده ادبیات بود . آن نسخه از این کتاب را سال هاست که نگه داشته ام و تا پایان زندگی نگه خواهم داشت .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 9. دوست داشتن واقعی در گرفتن دست های هم نیست
  دوست داشتن واقعی در نگه داشتن قلب های یکدیگر است.

  +++++

  پیامبر (ص) از شیطان پرسید : مسجد تو کجاست ؟
  شیطان گفت : بازارهایی که پر از غش و تقلب در اموال باشد !
  حضرت فرمود : با چه کسی هم غذا هستی ؟
  شیطان گفت : زنان و مردانی که بر سر سفره ، نام خدا را نمی‌برند !
  حضرت فرمود : چه کسی پیش تو عزیز است ؟
  شیطان گفت : کسی که دائم غرق در معصیت است و معصیت را برای لحظه‌ای تعطیل و رها نمی‌کند !
  حضرت رسول (ص) از شیطان پرسید : آیا تو مؤذنی هم داری ؟
  شیطان گفت : کارگردانان و مطربان شبانه ، مؤذن من هستند !

  +++++

  نانوایی شلوغ بود و چوپان مدام این پا و آن پا می کرد”

  نانوا به او گفت: چرا این قدر نگرانی؟

  گفت: گوسفندانم را رها کردم و آمده ام نان بخرم”میترسم گرگها شکمشان را پاره کند.

  نانوا گفت: چرا گوسفندانت را به خدا نسپردی؟

  گفت: سپرده ام ، “اما او خدای هم هست.

  +++++

  اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت.

  (خلیل جبران)

  +++++

  دوست آن نیست که از دوست سیر شود / دوست آن است که با دوست پیر شود

  +++++

  تنفس: شروع زندگی است عشق: قسمتی از زندگی است اما دوست: قلب زندگی است

  +++++

  گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت، تا او در خلوت خود هر طور که خواست آن را معنا کند.

  +++++

  درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می شود، از صداقتشان دوستی ادامه می یابد و از وفایشان دوستی پایانی ندارد.

  +++++

  من دلم می خواهد : خانه ای داشته باشم بر دوست! دوستهایم بنشینندآرام! گل بگویندو همه گل شنوند بر درش برگ گلی بگذارم! روی آن هم بنویسم: خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر: خانه ی دوست کجاست؟

  +++++

  از صدام پرسيدند چرا بعد از كشتن آيت الله سيد محمد باقر صدر دستور قتل خواهرش بنت الهدي را دادي؟
  گفت : من اشتباه يزيد در نكشتن زينب در واقعه كربلا را مرتكب نمي شوم چرا كه زينب نام برادرش را زنده كرد براي همين خواهر سيد محمد باقر را كشتم …

 10. روزهایی را هم
  برای خودت زندگی کن
  برایِ خودت شاخه گلی بخر
  ب دیدن خودت برو
  موسیقی مورد ِ علاقه ات را گوش بده
  ب گلدان تاقچه ی اتاقت آبی بده
  ب آدمها بی منت لبخندی بزن
  بر سر کودکی دست نوازشی بکش
  سرت را رو به آسمان بگیر
  و آرام زمزمه کن: خدا جان دوستت دارم
  برگرد به خانه
  دوشی بگیر
  برای خودت چای دم کن
  در آینه نگاه کن
  چشمکی بزن و بگو
  سلام رفیق..!
  حال تنهاییت چطور است؟!
  مبادا خودت را از یاد ببری

  +++++

  هیچوقت نباید به اجبار خندید

  گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد

  تبسم بعداز گریه،

  از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است..

 11. محمد حامد می‌گه:

  درود استاد
  سپاس از مهرتان
  به نیکی سروده بودید و به نیکی هم به دل نشست
  شمران را در برابر دیدگانم آورد . . .

 12. حسن سهولی می‌گه:

  درود بر دکتر قانون
  بله چارانه های جناب اندرز را همیشه می خوانم و لذت می برم
  ممنونم که گفت و گوی مرا خواندید
  از مطلبتان مثل همیشه بهره بردم

 13. علی می‌گه:

  درود بر دوست ارجمند جناب دکتر
  خسته نباشید .
  سخن از وطن و فداکاری برای وطن از نگاه
  دوست و دشمن ارزشمند است امیدوارم موفق باشید .

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 14. بابرده له می‌گه:

  سلام :
  بسیار خرسندم .
  واپسگرایی امری ستوده نی نیست بایستی تاریخ را آیینه ای به حساب آورد که شایستگان این ادوار تاریخی را پس از ما نستایند بلکه بستاییم و از آن ها بهره یابیم.هر دوره ی تاریخی خالی از این غیرت مردان نیست. اما زمانی قد علم نمایند که نقاب داران ،نقاب را کنار بگذارند.

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .
   [گل][گل][گل][گل][گل] .
   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 15. بابرده له می‌گه:

  بدان که بر خون های فوران ما چه بسا افرادی قهقهه می خندند.اما خنده ی آ نها را نمی فهمیم.

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 16. سید حسام می‌گه:

  درود خدا بر استاد عزیز پیام قانون ارجمند
  بزرگوار اصل احوال .مدت مدیدی بود از جنابعالی سراغ نداشتیم .خرسندم از راه اندازی سایت . ایشالا مستدام و ثابت قدم در رهی که قدم برداشته اید باشید و خداوندگار رحیم پشت و پناهت .یا علی

  • admin می‌گه:

   دوست ارجمند !

   درود فراوان!

   بارها به شما پیام داده ام ولی متاسفانه به شما نمی رسید. حتا شاید اکنون نیز نرسد .

   از مهر شما سپاس گزارم .

   [گل][گل][گل][گل][گل]

 17. leila می‌گه:

  سلام بزرگوار
  مثل همیشه گل کاشتین.کاملاحق باشماست ÷دیده شوم داعش خیلی زیاده روی کرده ولی دیگه کنترلش سخته میبینین که توروی معلماش هم ایستاده واین زنگ خطری برای امریکاواروباست.

  • admin می‌گه:

   دوست گران ارجم!

   درود !

   از نگاه شما سپاس گزارم .

   ولی به گمان من ، تو روی اربابنش نایستاده . به دستور اربابانش این بازی را برای فریب مردم خاور زمین راه انداخته است .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 18. یک دوست می‌گه:

  جناب استاد !

  سلام
  شعرهای آقای پور شیدا را همیشه می خوانم . بسیار بر دل می نشیند . درود بر هر دوی شما .

 19. محمد حامد می‌گه:

  پیشگاه استاد فرهیخته ام بهترین درودها را هدیه می نمایم.
  از مهر بی دریغ تان سپاسگزار و از خوانش گزیده نگاشت هایم بسیار خرسندم.

 20. نیما می‌گه:

  درود بر شما جناب اقا قانون ببخشید تو این مدت ها به شما سر نمی زدم چون شما خیلی وقت در وبمان نیامدین و خود به خود شما را از یاد بردیم و می بینیم که وب شما حسابی پیشرفت کرده و امیدوارم همینطوری پیشرفته تر بشه و در ضمن ما یه مطلب جدید و جالب در وبمان گذاشتیم اگه شده به وبمان یه سر بزنید

  • admin می‌گه:

   درود!

   من امشب آمدستم وام بگذارم

   حسابت را کنار جام بگذارم

   چه می گویی که بیگه شد ؟

   ………………….

   فریبت می داهد بر آسمان

   این سرخی بعد از سحرگه نیست .

   دوست گرامی !

   در نوشتارتان دو اشتباه دیده می شود که به یاری خدا فردا پاسخ خواهم گفت ولی جستار درخوری نگاشته اید .

 21. محمد حامد می‌گه:

  درود
  در بخش یادداشت های شما امکان گذاشتن گل نیست.
  پایدار و پاینده ایران

 22. مطهره می‌گه:

  سلام ممنونم .اما ای کاش کلمه الله رو در وسط پرچم ایران عزیزمون در گوشه سایت با این جمله عوض نمیکردید.

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   1- از نگاه شما سپاس گزارم و از این که در پاسخ دادن به شما دیر کرده ام پوزش می خواهم .به شوند بیماری و گرفتاری بود .

   2- من نیز مانند شما مسلمان و شیعه هستم و مانند همه هم میهنان ، خداوند بزرگ را برتر و بهتر از همه چیز می دانم ؛ ولی :

   الف = این واژه بیش از این که و پیش از این که به گفته شما به “الله” مانند باشد به نماد سیک های هندی ماننده است .همان گروهی که سده ها با فریب استعمار ننگین انگلیس رقصیده اند و زیان دیده اند .

   ب = من مسلمانم ولی پیش از آن ، یک ایرانی و یک پارسی زبانم . چرا در پرچم میهن خویش به زبان بیگانه بنویسم ؟ اگر شما ادامه جستار نگارنده را بخوانید خواهید دریافت که چگونه دشمنان ایران برای نابودی زبان و فرهنگ پارسی برنامه ها دارند . من چرا آب به آسیاب دشمن بریزم ؟ من با نوشتن نام خداوند بزرگ در پرچم ملی نه تنها مخالف نیستم که همراه و همدل نیز هستم ولی اگر بر آنند یا بر آنیم که در پرچم نام خداوندگار جهان نوشته شود باید به زبان پارسی نوشته شود نه به زبان بیگانگان و آن گونه که بدخواهان ایران می خواهند .

   3- آن سخن زیبایی که شما فرموده اید ؛ بهتر است پاک کنم من پاک نمی کنم چرا که باور و اندیشه من است .

   4- پیرامون برداشتن نماد کهن ملی در پرچم – یعنی نشان شیر و خورشید – سخن ها و درد ها در دل دارم که اگر روزگار باشد و زنده بمانم درباره آن خواهم نوشت . من آن روز زشت را درست به یاد دارم و به یاد دارم که دست هایی پلید و بیرون آمده از آستین ….. این نشان ملی را از پرچم ما برداشت .وگر نه نام خداوند زیور پرچم است .

   5- باز هم از مهر و نگاه شما سپاس فراوان دارم . تندرست ، شاد ، پیروز و پایدار باشید .

   پاینده باد ایران این مرز پر گهر .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 23. خدا خالق عشقه / محمد گل عشقه / علی مظهر عشقه / زهرا وجود عشقه

  حسن نماد عشقه / حسین سالار عشقه / عباس ساقی عشقه

  زینب شاهدعشقه / سجاد راوی عشقه / باقر کلام عشقه

  صادق احیای عشقه / کاظم صابرعشقه / رضا ضامن عشقه

  تقی جمال عشقه / نقی پاکی عشقه / حسن بقای عشقه

  مهدی قیام عشقه

  اینم دعای عشقه: اللهم عجل لولیک الفرج

  +++++

  صلوات نشانه محبت به حبیب خداست . . .
  صلوات باعث تقرب به خدا و رسول خدا می‌شود . . .
  صلوات موجب شفاعت است . . .
  با صلوات حاجات برآورده می‌شود . . .
  صلوات باعث آمرزش گناهان می‌شود . . .
  صلوات موجب عافیت و شفای امراض می‌شود . . .
  صلوات حافظه را تقویت می‌کند . . .
  صلوات موجب توانگری است . . .

  +++++

  .. گله ها را بگذار!
  ناله ها را بس كن!
  روزگار گوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!
  زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را !
  فرصتي نيست كه صرف گله و ناله شود!
  تا بجنبيم تمام است تمام!
  مهر ديدي كه به برهم زدن چشم گذشت…؟
  يا همين سال جديد!
  باز كم مانده به عيد!
  اين شتاب عمر است …
  من و تو باورمان نيست كه نيست!

  +++++

  نبایــــــــد شــــــــیـشـــــه را بـــــا سنـــگ بازی داد !
  نباید مســت را در حال ِ مستـی . . . دســـت ِ قاضـــی داد !
  نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــم را . . . به دست ِ خیــــس ِ باران داد !
  کبوتـــــرها که جــــز پــــرواز ِ آزادی نمـــــی خواهند !
  نباید در حصار ِ میـله ها با دانه ای گنـدم به او تعلیم ِ مانـدن داد !

 24. بردیا می‌گه:

  سلام خسته نباشد
  متن بسیار زیبایی بود
  موفق باشید

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 25. علی احمدی می‌گه:

  سلام دوست عزیز مطالب خوبی در وب شماست امیدوارم درباره ایران عزیز مطالب بیشتری از شما بخوانم موفق و پاینده باشید

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه ایران مهر شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   به روی دیده ام . چشم درباره ایران و برای ایران نوشتن کار و مهر همیشه و هر روز من است . .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   payam-ghanoun.ir

 26. محمد حامد می‌گه:

  درود
  گل
  گذاشتن نماد گل ممکن نبود بنابر این آن را نوشتم و فرستادم :)

  • admin می‌گه:

   دوست ارجمندم !

   درود فراوان !

   یادکردتان از زنده یاد ، استاد دکتر حمید مصدق بسیار ارزشمند است . آن استاد از دست رفته ام بسیار بزرگ بود و از تبار بزرگان . خداوند او را بهشت برین جای دهد . یادش گرامی و نامش همیشه جاودان باد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 27. قاسم ملا می‌گه:

  درود برشما بهره ها بردم دست مریزاد

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 28. ی عمه ! بیا تا که غریبانه بگرییم

  دور از وطن و خانه به ویرانه بگرییم

  پژمرده گل روی تو از تابش خورشید

  در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم

  لبریز شد ای عمه دگر کاسه صبرم

  بر حال تو و این دل دیوانه بگرییم

  نومید ز دیدار پدر گشته دل من

  بنشین به کنارم که پریشانه بگرییم

  گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق

  چون شمع دراین گوشه غمخانه بگرییم

  این عقده مرا می کشد ای عمه!

  که بایدپیش نظر مردم بیگانه بگرییم

  شهادت حضرت رقیه (س) تسلیت … [ناراحت]

  +++++

  امروز یزید! هر چه دلت خواست ستم كن
  زیرا تو امیری من مظلومه اسیرم
  در محكمه ی عدل خدا نگذرم از تو
  آنجا تو اسیری من مظلومه امیرم

  صلی الله علیك یا مولاتنا یا رقیه بنت الحسین علیهما السلام!

  هرکس غمم شنیده؛غم خود ز یاد برد
  بر زاریم ز دیده و دل؛زار گریه کرد
  هرگاه کودک تو به دیوار سر گذاشت
  بر حال دل او؛ در و دیوار گریه کرد

  +++++

  اهای رفیق روی نبودنت هم میتوان حساب کرد

  یادت می ارزد به تمام بودنهای دوستان به ظاهر دوست ….

  +++++

  گاهی سکوت اوای معرفت است گرچه ساکت است ولی به یادت است…

  +++++

  قصه انسان، قصه یک دل است و یک نردبان!
  قصه بالا رفتن، قصه هزار و یک نشانی، قصه پله پله تا خدا، قصه جستجو، قصه از هرکجا تا او؛
  قصه انسان، قصه پیله است و پروانه!
  قصه تنیدن و شتافتن..
  من اما، هنوز اول قصه ام؛
  ایستاده روی اولین پله، نشانی گم کرده..
  با دو بال ناتمام و یک آسمان؛
  خدایا! دست دلم را می گیری؟ [گل][قلب][گل]

  • admin می‌گه:

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   دوست ارجمند !

   درود فراوان !

   من نیز مانند شما به دردانه مولا حسین – رقیه – مهر فراوانی دارم . روزگاری ساعت ها رنج سفر از بیروت تا دمشق را بر خود تنها و تنها به مهر دیدار آرامگاه آن خردسال نازنین هموار کردم .

   امید که خداوند به همه ما پارسایی روز افزون ارزانی کند .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 29. محمد حامد می‌گه:

  درود جناب دکتر
  حال شما خوبه؟ چند وقتیه که پیام هایی رو ارسال می کنم به شما ولی نمیدونم به دستتون می رسه یا نه! در هر حال آرزوی تندرستی و شادکامی براتون دارم.
  فکر می کنم در روزهای گذشته کمتر به تارنما آمده و آن را پایش می کنید. امیدوارم همواره سرافراز و سرزنده باشید و ملالی نباشد.
  بله سروده های زنده یاد مصدق بسیار زیبا و دلنشین اند و حرف دل عاشقان را میشود در اشعار ناب ایشان یافت.

 30. محمد حامد می‌گه:

  استادا
  از دیدگاه این کمترین تارنمای قبلی تان بسیار خوش دست تر از این تارنما بود نمیدانم چرا هنگام سر زدن به نشانی جدید، احساس کندی و سکون به من دست می دهد.
  هر چند دلربایی و دلنشینی جستارهایتان شوند دل روشنی می گردد.

 31. موسوی می‌گه:

  سلام بر شما استاد بزرگوار

  در دیر کردم من را معذور دارید.

  تارنمای جدید هم مبارک باشد.

 32. سارا می‌گه:

  سلام
  میشه باهم تبادل لینک کنیم اگه میشه با وبلاگ من تبادل لینک کن
  ممنون.

  • admin می‌گه:

   دوست گرامی !
   درود فراوان !
   ضمن نکوداشت و بزرگداشت جستارهای شما و احترام بسیار به آن ، من تنها وب هایی را پیوند می کنم که یا بر پایه ایران شناسی و یا بر پایه میهن پرستی باشند . از مهر شما سپاس فراوان دارم. یقین داشته باشید که اگر تارنما (وبسایت) یا تارنگاری (وبلاگی) با جستار های ملی و میهنی و بر پایه ایران شتاسی راه اندازی نمایید ؛ شما را پیوند (لینک) خواهم کرد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 33. سلام و درود!
  آفرین به همت و کوشش شما!
  به عنوان یک ایرانی به وجود انسان هایی هم چون شما افتخار می کنم…
  ازین که به من سر زدین و از برخورد زیباتون سپاسگذارم!
  پیروز باشید!

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 34. علی کاویان پور می‌گه:

  درود خدا بر شما استاد بزرگوار!
  آرزوی قلبی من تندرستی شماست.
  شعر پورشیدا زیبا بود.
  دو تن اگر به پادشاهی می رسیدند، آزادیخواهی در ایران نهادینه می شد. لطفعلی خان زند و عباس میرزا. دو ناکام بزرگ ایران!
  از شما سپاس گزارم که در باره ی خان زند قلم فرسایی کردید.

  • admin می‌گه:

   دوست بزروگوار و با وفا !

   درود فراوان !

   از همراهی و همدلی شما بسیار سپاس گزارم . ای کاش به کم ، یک دهم دانشجویان من این چنین بودند .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 35. السلام علیک یا باب الحوائج ، یا قمر بنی هاشم

  السلام علیک یا علمدار حسین و سپهسالار کربلا

  السلام علیک یا سقّای طفلان

  السلام علیک یا فرزند غضب آلود علی مرتضی

  سلام بر تو ای سمبل وفا، صفا، صداقت، شجاعت، مردانگی، دلیری و جوانمردی

  السلام علیک یا ابوالفضل العباس
  =============================
  السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

  +++++

  در نزدیکی کربلا روی تپه ها نشسته بودند

  و می گریستند و برای سلامتی و پپروزی امامشان دعا میکردند

  اما هیچکدامشان به سمت سپاه امام نرفتند…

  چه فرقی میکند که درمقابل امام شمشیر زده باشی

  یا دشمن امام را با سکوت یاری کرده باشی؟

  +++++

  هـیـچـگـاه احـسـاس کـسـی را دسـت کـم نـگـیـریـد

  زیـرا نـمـی دانـیـد بـرای ابـرازش بـه شـمـا چـه قـدر شـجـاعـت بـه خـرج داده…

  +++++

  ‌ما در دریای زندگی،
  در معرض غرق شدن هستیم؛
  دستگیری ولیّ خدا
  لازم است
  تا سالم به مقصد برسیم.
  باید به ولیّ عصر (عج) استغاثه کنیم
  که مسیر را روشن سازد
  و ما را تا مقصد،
  همراه خود ببرد…

  آیت الله بهجت «ره»

 36. leila می‌گه:

  سلام دوست خوبم
  خیلی عالی مثل همیشه به نکات کلیدی وریزی اشاره کردین که به سادگی نمیشه بهشون پی برد.
  راستی جناب پورشیداکیه؟؟؟اشعارش خیلی قشنگه.منتظزجوابتونم

  • پیام قانون می‌گه:

   درود فراوان !

   دوست گرامی !

   بر من ببخشایید . متوجه پیام شما نبودم . در نشانی پیشین “برشاخسار سخن” درباره ایشان(جناب پور شیدا) نوشته ام . می توانید بخوانید .
   پیام قانون

 37. دختر شیشه ای می‌گه:

  درد کجات درد میکنه …

  اگه قلب درد داری

  اگه سر درد داری

  اگه دست درد داری

  و اگه هر دردی داری از این اپیکیشن ها و نته که انقدر خیره میشی تا سر درد بگیری بعد با یکی اشنا بشی قلب درد بگیری اخرشم هی بهش پی ام بدی دست درد بگیری ..

 38. بیک بابا می‌گه:

  سلام
  زیبا می نویسید ولی هراز چند گاهی می بینیمت.تاریخ ایران را ازپدر تاریخ هرودت بپرس ،گذشته کهن اساس فلسفه تاریخ ایران است .اما از زمانی که فلسفه از قرن 5-6 به بعد یک بعدی کردیم و تمدن را نادیده و عرفان را اولویت دادیم مشکلات زیاد شد.
  انکار اینکه بیگانه و بیگانه پرست ایران را در تخیل خودجولانگاه می انگاردولی از تبدیل این جولنگاه به قتلگاه را نیز مجسم می کندپس نگرانی سخنان عده ای مباش. به این ملت باید اعتماد کنیم که سابقه درخشانی درمقابل بیگانه دارد. شاهنامه را هم باید خواند و تدریس کرد.بیایید باور کنیم که ملت ایران هرگز برده نبوده ونخواهد بود.تقدیم به دوستان.از نظر 18 آذرت هم ممنونم.
  کؤنلومون سئوگیلی محبوبی منیم، وطنیمدیر، وطنیمدیر، وطنیم
  وطنیم ویردی منه نان و نمک، وطنی، منجه اونوتماق نه دیمک؟!
  وطن – اجدادیمیزین مدفنی دیر وطن – اؤولادیمیزین مسکنی دیر
  وطنین سومیه ین اینسان اولماز ا ولسادا، او شخصده ویجدان اولماز

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   ببخشایید . من معنی واژگان ترکی این شعر را نمی دانم . از شما و خوانندگانی که معنای آن را می دانند خواهش دارم تا به پارسی برای نگارنده ، بنویسند . ولی از این ، درد می کشم که آذری های هم میهن ما ایرانی و آریایی هستند ولی باز هم پافشاری دارند که به زبانی سخن بگویند که واژگان ترکی در آن فراوان است . این در حالی است که در گذشته خان های ترک نژاد این زور (به ترکی سخن گفتن) را به بخشی از هم میهنان ما تحمیل کردند .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   • بیک بابا می‌گه:

    بنام خداوندجان و خرد
    متشکرم از پاسختان .موضوع زبان آذری و زبان ترکی از نظر زبان شناسی دو مقوله جداگانه است و از نظر سیاسی قابل بحث نیست . اعتقادی به موضوعیت سیاسی هیچ زبانی ندارم چون زبان یک زایش است وارتباط دادن زایش ها به سیاست وهمی بیش نیست مگر در شاخه تبلیغات روانی.هدفم از آوردن ابیات ترکی اشاره به زیبایی کلام در ابیات بود که برگردان آنها در زبان دیگر زیبایی را کم رنگ می کند همانگونه که همه ترجمه ها اینگونه اند. سه یا چهار سالی است که مقوله ویژه ای را در شاهنامه و فعالیتی رادر بحث شجره نویسی شروع کرده ام و به نظر خودم می توان با شناساندن هویت ها به گذشته نازید و به تمدن آینده امیدوار شد. خلاصه ای ازپیش نویس شجره نویسی را برایتان ارسال می کنم . هرچند زمانبر است ولیکن راهنمایی ادبی شما می تواند راهگشا باشد. شعر را نیز در به صورت مفهوم رسانی ترجه کردم. متشکرم .
    شجره نویسی یک ابزار مهم برای هویت و شخصیت بخشی واقعی به یک فرد یا اجتماع است.در تمدن امروز هویت ها تغییر یا در حلقه های مختلف زندگی مفقود شده و نسل سوم از نسل اول خود بی خبر بوده یا هویت خود را در چیز های بی هویت دنبال می کند.خطرات اجتماعی نیز به همان اندازه بشررا تهدید می کند. تهدید زمانی ظهور می یابد که فردی خود را بی هویت یا دارای هویت سطحی بداند واین امر اورا وادار می کند برای زنده ماندن دست به هر کاری بزند و شرافت های انسانی را نیز خدشه دار نماید ، یا به چالش بکشاند. اینگونه افراد می توانند در مقابل انسانیت ، شرافت و حریّت ایستاده و خود را فاضل دانسته و حقایق را قربانی کنند. میتوان با کمی تحقیق و تفحص به جوان امروز وفردا هویت بخشید و شخصیت مسئله دار او را به شخصیت واقعی ارتقاء داد . باید تاریخ را برای عبرت گیری وهویت بخشی به میدان آورد چرا که تاریخ خود ارزنده ترین ، گویا ترین و انکارناپذیر ترین سند رخداد ها ، وقایع و حوادث جوامع بشری در گذر زمان است.تاریخ چگونگی شکل گیری ، قوام گرفتن یک ملت ، حکایت گر خلاقیت های آدمی در . عرصه نبرد زندگی ، قصه و افسانه ، حکایتگرحقیقت مطلق درد، رنج، شکست و پیروزی در کشاکش تداوم بقا و راز بقا است. تمدن بشری تولد یافته از بطن تاریخ می باشد.تاریخ قطب نمایی برای ناخداست که در دل شب مسئولیت خطیر هدایت و سکان داری هویت را باجان و دل پذیرا می گردد. تاریخ: ورق ، کلام و آمیزه هایی است از گذشته به حال ، از بودن به سوی شدن،(بدون این بودن ها ، شدنها ناممکن است).تاریخ حافظه جمعی انسان هایی است که بر اساس شرایط و موقعیت های خاص ، سرنوشت و حیات آنها به هم گره خورده. همانگونه که انسان بدون حافظه ، انسان کاملی محسوب نمی شود، (به نقل از بزرگی)جامعه بدون تاریخ نیز مفلوج ، مفلوک ومرده ای بیش نخواهد بود. در جهان کنونی هر چیزی را بهایی است ، بهای تاریخ ، حیات آدمی است. جامعه ای مغلوب و منقرض می گردد که تاریخ و هویت تاریخی خویش را به فراموشی سپرده یا توسط دیگران. به جبر و تحمیل مورد تاراج ، تعرض و غارت قرار گرفته و یا موریانه تنبلی و تن پروری آن جامعه را از درون پوسانده است.
    آرزوومحبوب و علاقمندی ام وطنم است وطنم.
    این وطن بود که به من نان و نمک داد( قدردانی)
    من وطن را بخواهم یاد کنم چه بگویم.
    وطن محل دفن(یادگار) اجدادمان است وطن مسکن اولادمان است
    کسی نیست که وطن را دوست نداشته باشد اگر هم باشد ان فرد فاقد وجدان است.

 39. http://ghorbatekhoda.loxblog.com/upload/g/ghorbatekhoda/image/p.jpg

  +++++

  در راه معشوق؛
  هر زحمتی به یک معنا لذتی است.
  در این راه فرماندهی از آن توست یا حسین (علیه السلام)…

  +++++

  دلم کجا ؟ پی ِ کدام نخود سیاه بفرستم
  وقتی خدا فقط ، بهانه ی شش گوشه ی ح س ی ن را گرفته است…

  +++++

  آنشراب طهوررا که شنیده ای بهشتیان را می خورانند، میکده اش کربلاست…

  +++++

  برایت رویاهایی آرزو می‏کنم تمام نشدنی
  و آرزوهایی پرشور
  که از میانشان چندتایی برآورده شود.
  برایت آرزو می‏کنم که دوست داشته باشی
  آنچه را که باید دوست بداری
  و فراموش کنی
  آنچه را که باید فراموش کنی.
  برایت شوق آرزو می‏کنم.
  آرامش آرزو می‏کنم.
  برایت آرزو می‏کنم که با آواز پرندگان بیدار شوی
  و با خنده‏ ی کودکان.
  برایت آرزو می‏کنم دوام بیاوری
  در رکود، بی ‏تفاوتی و ناپاکی روزگار.
  بخصوص برایت آرزو می‏کنم که خودت باشی [گل][گل][گل]

  +++++

  مهربانی ساده است .. ساده تر از آنچه فکرش را بکنی . . .
  کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر . . .
  کافی است به دستهایت فرمان دهی تا به جای تنبیه . . .
  آرام بر سر کودک سرکش کشیده شوند و موهایش را قلقلک دهند . . .

  کافی است به چشم هایت بیاموزی که چشم آیینه روح است . . .
  و عشق و مهربانی را می توان با نگاه در تمام عالم پراکند . . .

  کافی است به دلت یادآوری کنی همیشه دل هایی هستند . . .
  که درد امانشان را بریده و احتیاج به همدلی دارند . . .

  کافی است به گوشهایت یاد دهی که می توانند سنگ صبور باشند . . .
  حتی اگر صبوری سنگین شان کند . . .

  کافی است یاد بگیری انسان بودن فقط زنده بودن نیست . . .
  باید زندگی کرد . . .

  و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریده های خداوند نیست . . .

 40. نوشته ی زیبایی بود. از لحاظ سبک و دستوری عرض میکنم. بهره گیری از کلمات پارسی به جای کلمات غیر پارسی بسیار خوب و نیکوست.
  امید دارم موفق باشید [گل] [گل] [گل]

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   از نگاه شما بسیار سپاس گزارم .از آشنایی با شما شادمانم . امیدوارم همیشه همراه ما باشید .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 41. محمد حامد می‌گه:

  درود استاد
  با ورود به بخش ویرایش کد تارنمایتان می توانید به جای واژه Admin که در سربرگ دیدگاههاو پاسخ هایتان به دوستان نوشته شده است، واژه “کارگردان” را جایگزین نمایید.

  • admin می‌گه:

   دوست گرامی !

   درود!

   از پیشنهاد و راهنمایی شما بسیار سپاس گزارم .چشم . به زودی این کار را انجام می دهم . این روزها بدجوری گرفتارم، گرفتارترم کرده اند .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 42. محمد حامد می‌گه:

  درودی دوباره
  هم چنین با یک کارشناس نرم افزار مشورت نموده تا بتوانید روزشمار دیدگاهها را نیز از میلادی به خورشیدی تغییر دهید
  برقرار باد ایران و ایرانی

 43. نازی می‌گه:

  ممنون از حضور سبز شما

 44. صبا می‌گه:

  سلام استاد به سلامتی و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما. شرمنده مدتی طولانی نبودم حقیقتش مادرم فوت کرد شماکه سراغی از ما نگرفتید اما دلمان برای نوشته های شما تنگ شد .ولی حوصله وب و اینترنت را ندارم داغون داغونم از فراق مادر

  • admin می‌گه:

   دوست و هم میهن بسیار بسیار ارجمندم !

   درود فراوان !

   از واپسین زنگ من به شما زمان زیادی نمی گذرد . باور بفرمایید این خبر ناگوار ، بی اندازه مرا غمگین کرد . دو شب است که پی در پی نخوابیده ام . خسته و دردمند ، این خبر روان آزار خواب را چشمم ربوده است . به زودی به شما زنگ می زنم . این درد و اندوه را به شما ، پدر گرامی و همه خانواده ارجمند تسلیت می گویم . گمان دارم که اکنون روان آن زنده یاد در آسمان ها بسیار بیش تر از آن چه می پنداریم به خداوند نزدیک است . مرا در این غم ، هم اندوه خود بدانید . روانش شاد و یادش همکیشه پابرجا باد .

  • admin می‌گه:

   دوست و هم میهن بسیار بسیار ارجمندم !

   درود فراوان !

   از واپسین زنگ من به شما زمان زیادی نمی گذرد . باور بفرمایید این خبر ناگوار ، بی اندازه مرا غمگین کرد . دو شب است که پی در پی نخوابیده ام . خسته و دردمند ، این خبر روان آزار خواب را چشمم ربوده است . به زودی به شما زنگ می زنم . این درد و اندوه را به شما ، پدر گرامی و همه خانواده ارجمند تسلیت می گویم . گمان دارم که اکنون روان آن زنده یاد در آسمان ها بسیار بیش تر از آن چه می پنداریم به خداوند نزدیک است . مرا در این غم ، هم اندوه خود بدانید . روانش شاد و یادش همکیشه پابرجا باد …

 45. سلام بر شما فرهیخته ارجمند
  . . .
  . . . .
  دانشجویی می گفت :
  یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت:
  یک دقیقه فرصت دارید تا بادکنک های یکدیگر را بترکانید. هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد، برنده است.
  مسابقه شروع شد و بعداز یک دقیقه من و چهار نفر دیگر با بادکنک سالم برنده شدیم.
  سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت :
  من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند؛ زیرا هیچ کس بادکنک دیگری را نترکاند؛ چراکه قرار بود بعد از یک دقیقه هرکس بادکنکش سالم ماند، برنده باشد که این چنین هم شد.!
  ما انسان ها دراین جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده.
  قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم.
  می توانیم باهم بخوریم.
  باهم رانندگی کنیم.
  باهم شاد باشیم.
  باهم…باهم…
  پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟
  . . . .
  یا حق

 46. محمد حامد می‌گه:

  درود استاد
  خرسندم از حضور دوباره تان.
  امیدوارم همواره برقرار و تندرست و شاددل باشید

 47. محمد حامد می‌گه:

  درود
  استاد در مورد گزاره ای از جنابعالی که درباره زبان ترکی بود و پافشاری به زبان یادشده را زور و این زور را زیر سر خوانین دانسته بودید مایه شگفتی من و گلایه از شما شده است.

  • admin می‌گه:

   دوست ارجمندم !

   درود!

   هر نقد و گلایه ای که باشد ؛ بنده آماده شنیدن است . نگارنده تنها به استناد تاریخ گفته ام نه از خود و این که بنده هنوز هم بر این هستم که زبان آذری های ما ترکی نیست هر چند واژه های ترکی بسیاری در آن راه یافته است . و گر نه مردم ترکستان چین می توانستند سخن یا سخنان آذری های هم میهن ما را دریابند .سپاس از مهر شما .

 48. محمد حامد می‌گه:

  نادر از هند نبُرد ، آنچه تو بُردی ز دلم

  که تو مهری و مهاری و مهارت کردی

  دلم ایران و تو اسکندر طائیس اطوار

  زدی و سوختی و کُشتی و غارت کردی . . .

  “ماث”

 49. قومی خدا را به امید پاداش نیایش می‌کنند.
  این عبادت بازرگانان است.

  گروهی از روی ترس، بندگی می‌کنند.
  این نوع بندگی مخصوص بردگان است.

  مردمی خدا را از باب سپاس نعمت‌‌های او ستایش می‌کنند.
  این روش آزادگان است.

  امام حسین(ع. [گل]

 50. آذرمه می‌گه:

  ایا قرار دهی دیدگاه شخصی در این تارنما امکان پذیر نیست؟

 51. سلام

  پیشاپیش رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام ص، پیامبر خیرو رحمت و شهادت امام رضا ع ، ضامن آهوان دشت نیاز بر شما تسلیت باد. [ناراحت][گل][گل]

  +++++

 52. حمیده می‌گه:

  سلام تصاویر آغازین صفحه جزو بهتریتهای سایتتون هست . تنوع خاصی بخشیده و ضمنا قابل تأمل برای هر ایرانی هستند .

  • admin می‌گه:

   حمیده ستوده !

   درود فراوان !

   از نگاه درخور شما بسیار سپاس گزارم.

   راستی یادم رفته بود . پوزش می خواهم . پذیرش شما در مقطع دکترا را به شما فرخنده باد می گویم و آرزو می کنم که سراسر این دوره برای شما پر از پیروزی و شادی باشد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 53. در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام
  در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام
  کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست
  کوچه ای از بی کسی را بیقرارت مانده ام
  مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام
  در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام
  در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشق
  فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام
  فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دل
  وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام
  خوب می دانم قماری بیش این دنیا نـبود
  من ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده ام
  سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز
  از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام.

  یلدامبارک

  +++++

  http://dl.aviny.com/karikator/mozoei/hijab/kamel/15.jpg

  +++++

  آری ای جوان تو در جنگ نرم هستی
  جنگی که دشمن از تو قوی تر است
  اگر در جنگ ۸ ساله تیر خوردند
  الان با افتخار می گویند جانبازم
  اگر در جنگ ۸ ساله شهید شدند الان خانواده هایشان افتخار می کنند
  اما……
  اگر در این جنگ ترکش بخوری دیگر درست نمی شود
  دیگر نمی توانی با افتخار بگویی من جانباز جنگ نرم هستم
  اگر در گوشی خودت یک فیلم غیر اخلاقی داری آن یک ترکش است از طرف دشمن
  جنگ همان جنگ است
  با این تفاوت
  که دیروز زن در پشت جبهه بود و
  امروز در خط مقدم

  +++++

  کـاش دنـیـا فـقـط چـنـد ثـانـیـه خـفـه مـیـشـد…!!

  تـا مـن بـا خـودم “گـپـی بـزنـم”

  بـه هـر عـاشـقـی مـی نـگـرم در شکـایـت اسـت…

  و مـن در حـیـرتـم کـه:

  “لـذت دنـیـا بـه کـام کـیـسـت…؟”

  • admin می‌گه:

   دوست فرزانه ام !

   درود!

   در روزگار تیره میهنم و در درازنای دلفریب شب یلدا ، از ورای کورسوی پنجره شکسته امید و آرزو ، تنها و تنها آرزو می کنم که ملتم ، همنشین و دارنده خوشبختی و پارسایی با شکوه و کهن خویش باشد و به چشم خویش ببینم که پیراسته از بیهوده پنداری (خرافه) فقط در اندیشه پاسداری از هستی ملی ، خاک ، پیشرفت و فرآوری دانش و دانایی باشد .

   به امید برآمدن این آرزو ، آغاز زمستان زیبا و یلدای فریبا بر شما و همه هم میهنان میهن پرستم خجسته باد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 54. یلدا . . .
  دختر سیاه موی بلند بالا . . .
  یادگار نام وطن . . .
  میوه پائیز ایران و عروس زمستان . . .
  در راه است . . .
  او را بر سفره مهر بنشانیم . . .
  و با نسل فردا پیوندش دهیم . . .
  ایرانی بودن را فراموش نکنیم . . .

  “یلدا مبارک باد”

  +++++

  خدایا امشب با توام شاید فردا نباشم:

  خدایا گمراهم پناهم ده

  چون تو حفیظی

  خدایا من ضعیفم در برابر تو

  چون تو مقتدری

  خدایا به من عزت عطاء فرما

  چون تو معزی

  خدایا به جز تو یاوری ندارم ، دریابم

  چون تو جامعی

  خدایا در درگاهت ، همه ما یکسانیم

  چون تو عادلی

  خدایا از تو هیچ موقع نامید نخواهم شد

  چون تو صابری

  خدایا برای درد و دل کردن باتو،اجازه از هیچ کس نمی خواهم

  چون تو احدی

  خدایا در این دنیا مرا با هزاران امید فرستادی، افسوس برگشتنی رو سیاهم،دریابم

  چون تو رحمانی

  خدایا هزار راه پیشنهادی را رفتم هنوز به مقصد نرسیدم،راه راست رو از تو می خواهم،نشانم ده

  چون تو فتاحی

  خدایا کمکم کن تا در کشتی زندگی ، با خدا باشم،نه ناخدا

  چون تو کریمی

  خدایا من بی وسم جز تو وسی ندارم، برس به فریادم

  چون تو فریاد رسی

  +++++

  انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند

  این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم . . .

  +++++

  زندگی مثل اب توی لیوانه ترک خورده میمونه..

  بخوری تموم میشه..

  نخوری حروم میشه..

  پس از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه… [گل]

  • admin می‌گه:

   دوست فرزانه ام !

   درود!

   در روزگار تیره میهنم و در درازنای دلفریب شب یلدا ، از ورای کورسوی پنجره شکسته امید و آرزو ، تنها و تنها آرزو می کنم که ملتم ، همنشین و دارنده خوشبختی و پارسایی با شکوه و کهن خویش باشد و به چشم خویش ببینم که پیراسته از بیهوده پنداری (خرافه) فقط در اندیشه پاسداری از هستی ملی ، خاک ، پیشرفت و فرآوری دانش و دانایی باشد .

   به امید برآمدن این آرزو ، آغاز زمستان زیبا و یلدای فریبا بر شما و همه هم میهنان میهن پرستم خجسته باد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 55. سکوت منتظر... می‌گه:

  (…
  وطن يعني دو دست از جان کشيدن
  به تنگستان و دشتستان رسيدن…)
  ###
  دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
  این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود

  هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد
  دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود؟
  شب چله ای دلنشین و يلدای زیبا،عروس زمستان و یادگار مام میهن خجسته باد…53

  • admin می‌گه:

   دوست فرزانه ام !

   درود!

   در روزگار تیره میهنم و در درازنای دلفریب شب یلدا ، از ورای کورسوی پنجره شکسته امید و آرزو ، تنها و تنها آرزو می کنم که ملتم ، همنشین و دارنده خوشبختی و پارسایی با شکوه و کهن خویش باشد و به چشم خویش ببینم که پیراسته از بیهوده پنداری (خرافه) فقط در اندیشه پاسداری از هستی ملی ، خاک ، پیشرفت و فرآوری دانش و دانایی باشد .

   به امید برآمدن این آرزو ، آغاز زمستان زیبا و یلدای فریبا بر شما و همه هم میهنان میهن پرستم خجسته باد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   دوستدار شما :

   پیام قانون

 56. محمد حامد می‌گه:

  ای لب تــو قبله ی زنبورهــــای سومنـات
  خنده ات اعجاز شهناز است در کّرد بیات

  مطلع یک مثنویِ هفت مَن زیبایی ات
  ابــــروانت، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات

  من انار و حافظ آوردم، تو هـــم چایـــی بریز
  آی می چسبد شب یلدا هل و چایی نبات

  جنگل آشوب من ای آهوی کوهستان شعر
  این گـوزن پیــر را بیـــــچاره کرده خنده هات

  می رود، بومی کشد، شلیک، مرغی می پرد
  گردنش خــم مــی شود، آرام می افتد به پات

  گرده اش می سوزد و پلکش که سنگین می شود
  می کشد آهـــی، کـه آهــو… جان جنگل به فدات

  سروها قد مـــی کشند از داغــــی خــون گوزن
  عشق قل قل می زند از چشمه ها و بعد، کات:

  پوستش را پوستین کـرده زنــی در نخـــجوان
  شاخ هایش دسته ی چاقوی مردی در هرات

  حامد عسگری

  • admin می‌گه:

   درودی دیگر !

   دوست ارجمند !

   دو بیت جناب فرجی را را خواندم . هر چند برهان و فرزانش زیبایی دارد ولی گمانم بر این است که شاعر بیش از اندازه در پی سادگی است . در “کبوتر می شوم ” بنگرید .

   همچنین سپاس فراوان از مهر و پیگیری پیوسته شما .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   • admin می‌گه:

    دوستان و خوانندگان گرامی !

    درود فراوان !

    با پوزش از دیرکردم در نوشتن بخش دوم جستار ؛ به اگاهی می رسانم که به زودی و اگر خداوند بخواهد در همین هفته ، بخش دوم را پیشکش خواهم کرد .

    [گل][گل][گل][گل][گل] .

    [گل][گل][گل][گل][گل] .
    [گل][گل][گل][گل][گل] .

    [گل][گل][گل][گل][گل] .
    [گل][گل][گل][گل][گل] .

    [گل][گل][گل][گل][گل] .

 57. محمد حامد می‌گه:

  درود استاد فرزانه و اندیشمندم
  من نیز در باره زبان ترکی و آذری با شما هم دیدگاهم. کاربرد ترکی از سر عادی شدن در گفتارست وگرنه همان آذری، نام درست زبان آذربایجانی هاست و تفاوت زیادی با ترکی دارد
  گلایه و شگفتی من در این باره بود که کارگرفت زبان آذری را یکم زور، و دوم زیر سر خوانین و حاکمان دانسته بودید. آیا ممکن است شوندی برای این دیدگاه بیاورید؟
  سر آخر از اینکه می بینم مردمانی از آنسوی این سرزمین دلسوزانه، غم زبانها و نیز یکپارچگی ایران را دارند، بسیار خرسندم.

  • admin می‌گه:

   دوست ارجمندم !

   درود فراوان و سپاس بی کران از شما !

   هر گاه مغول و مردم ترک نژاد بر این دیار حکمرانی کرده اند ؛ این فرمان زشت در دستور کار آنان بوده است . همچنان که پیامد بازمانده و نشانه آن را هنوز برای مردم کرد ترکیه می بینیم . مردم کرد ترکیه هنوز مانند سده های پیشین نمی توانند آزادانه به کردی سخن بگویند . همین فرمان و زور ، واژگان ترکی زیادی را وارد گویش آذری های ما کرد .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 58. علی می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیز پیام قانون
  حال شما چطور است ؟
  امیدوارم خوش و سرحال باشید.

  • admin می‌گه:

   دوست ارجمندم !

   درود فراوان و سپاس بی کران از شما !

   خدا را سپاس . می گذرد . گرفتار … . و خوشحالم از این که وفاداری شما را به دیده می بینم .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

   [گل][گل][گل][گل][گل] .

 59. سلام دوست خوب من
  امیدوارم با غروب خورشید صفر هر انچه قلب نازنینتان را می ازارد غروب کند و شادی ربیع بر شما طلوع کند و هرگز پایانی بر ان نباشد
  الهی امین….

  +++++

  خدایا؛
  تو را به مناسبتهای عزیز این ماه گرامی قسم می‌دهیم؛
  این ماه را بر تمام شیعیان جهان، مبارک و پر خیر و برکت قرار بده،
  و در ظهور ارباب و مولای ما؛ امام زمان(عج) تعجیل بفرما،
  و به ما توفیق بهره بردن از فضایل این ماه عنایت فرما،
  و تمام مریضها را به حرمت این ماه شفا بده،
  و مشکلات و گرفتاری تمام شیعیان را برطرف بفرما.
  آمین ربّ العالمین.
  .
  پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم
  آن را ذخیره کفن و گور می کنیم
  اجر دو ماه گریه بر غربت حسین
  تقدیم مادرش از ره دور می کنیم

  عزاداریتان قبول ، ربیع مبارک

  +++++

  پاینده باد…
  ای ایران، ای مرز پر گهر
  ای خاکت سرچشمه هنر
  دور از تو اندیشه بدان
  پاینده مانی تو جاودان
  ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
  جان من فدای خاک پاک میهنم
  مهر تو چون شد پیشه ام
  دور از تو نیست اندیشه ام
  در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما
  پاینده باد خاک ایران ما
  سنگ کوهت دُر و گوهر است
  خاک دشتت بهتر از زر است
  مهرت از دل کی برون کنم
  برگو بی مهر تو چون کنم
  تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
  نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
  مهر تو چون شد پیشه ام
  دور از تو نیست، اندیشه ام
  در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما
  پاینده باد خاک ایران ما
  ایران، ای خرم بهشت من
  روشن از تو سرنوشت من
  گر آتش بارد به پیکرم
  جز مهرت در دل نپرورم
  از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
  مهرت گر برون رود تهی شود دلم
  مهر تو چون، شد پیشه ام
  دور از تو نیست، اندیشه ام
  در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما
  پاینده باد خاک ایران ما

 60. محمد حامد می‌گه:

  درود استاد
  پوزش می خواهم از اینکه برداشت من از دیدگاه شما در یادداشت های پیشین بر پایه انگاره شخصی بوده است. با توضیحی که درباره دیدگاه تان داشتید(مغول ها) بر اصل پندارتان پی همی بردم. با کاوش هایی که داشتم حاکمان محلی ایران زمین در هر پاره از تن این مرز پر گهر هماره در راستای ارج نهادن به زبان رسمی او – پارسی – تلاش کرده و باعث زنده ماندن آن گردیده اند. ولی مغولان که بیگانه با فرهنگ بوده اند از این قاعده جدا هستند. آنان با نیشابوری که به گردن ادب پارسی بسیار حق دارد چه ها که نکردند. این تبار جز وحشی گری به ایران ارمغانی نیاورده است.

 61. ارتیاس می‌گه:

  درود بر شما دوست عزیز
  دلم برای شما تنگ شده بود چون به خاطر امتحانات خیلی وقته که از شما و سایر دوستان فرصت نمیکنم سراغی بگیرم
  شاد و سر افراز باشید

 62. بهزاد صبری می‌گه:

  روشنگری قبل از رنسانس برای مردمی در فرانسه آغاز شد که به ستوه آمده بودند و کلیسا به عنوان حافظ وضع موجود و توجیه کننده آن بالطبع در راس اعتراض قرار گرفت و همین روشنگری باعث ایجاد انقلاب عملی(و نه عقیدتی) در اروپا شد. به نظر من اروپا به دلیل همین پذیرش فکری توانست به پیشرفت و دانش دست یازد اما…. جامعه ایرانی قبل از تغییر نیاز به آگاهی ندارد. زیرا این جامعه مستعد آگاهی نیست. آگاهی در بستری رشد و نمو میکند که مناسب حال عمومی و زمانی جامعه اش باشد. چنین بستری در این وجود نداشته و نخواهد داشت.فقط و فقط یک راه حل وجود دارد. بستر را به زور فراهم کنیم تا فکرهای آینده بفهمند.

 63. کسری کاویانپور می‌گه:

  سلام بر شما استاد بزرگ استاد قانون

  استاد!
  پرسشی مدت مدیدی مرا درگیر خود کرده است و آن این است که چرا شعر را جز صنعت حساب می کنند؟
  سپاسگزارم

  • admin می‌گه:

   دوست ارزشمندم !

   درودی دیگر !

   پاسخ در این زمینه بسیار است ولی بسیار کوتاه این که :

   1- در هر زبانی پیوست معنا به معنا دگرگون می شود . واژه “صنعت” آن گاه که وارد زبان پارسی شده است ؛ هر دو آخشیج (عنصر) معنا و پیوست معنای آن در کنار هم نشسته و به معنای “برساخته هنرین ” یا ” ساخته هنرمندانه ” آمده است و چون شعر ، برساخته ای هنرمندانه است ؛ ادب شناسان آن را “صنعت” به شمار آورده اند . اگر به گفتار بیشتری نیاز بود؛یا زنگ بزنید و یا دوباره بپرسید .

   2- نشانی تارنگار (وبلاگ) شما را گم کرده ام . لطف کنید آن را برایم بنویسید تا پاسخ را در تارنگارتان نیز پیشکش کنم هرچند بیشتر پیام های من به دوستان نمی رسد . از آن رو که گمان می کنم پیام های مرا بسته (بلاک) کرده اند .

 64. کسری کاویانپور می‌گه:

  استاد!
  استاد به شما در وبلاگ قبلی تان یک دیدگاه نوشته ام.ا پاسخ دهید خوشحال می شوم.

  • admin می‌گه:

   کسرای ارجمند !

   درود فراوان !

   1- بسیار زیبا سروده اید . نشان می دهد که بسیار با هوش و هنرمند هستید . بی گمان ، این نشان در شما نیاکانی است چرا که پدر بزرگوارتان نیز در این زمینه دارای هنر و هوش بسیار خوبی هستند ولی با این وجود تلاش کنید کتاب “عروض و قافیه” دبیرستان ادبی را بخوانید . بسیار به شما کمک می کند .پیشنهاد من به شما این است که هوش خود را در این زمینه پرورش دهید چرا که اگر این کار انجام دهید ؛ بسیار زیبا شکوفا خواهید شد .

   2- فرزندم !

   نمی شواد به جای واژه “تو” ( به معنی در و درون ) ، واژه “طو” را به کار برد . چرا که از یک سو ما در زبان پارسی دارای واج “ط” نیستیم و واژه “تو” پارسی است و از سوی دیگر آوای ” ou” را در زبان پارسی می توان با “و” و یا “وو” نشان داد . گفتارهای زبانشناختی در این زمینه بسیار است .

   3- نشانی تارنگار (وبلاگ) شما را گم کرده ام . لطف کنید آن را برایم بنویسید تا پاسخ را در تارنگارتان نیز پیشکش کنم هرچند بیشتر پیام های من به دوستان نمی رسد . از آن رو که گمان می کنم پیام های مرا بسته (بلاک) کرده اند .

   4- از دیدار نگاشته شما خوشحال شدم .پرسشی باشد و پاسخ بدانم در پیشکاری شما هستم . درود فراوان مرا به مادر و پدر بزرگوار خویش برسانید .

 65. درود تارنمای نو مبارک…

 66. وای بر این فتنه گرانی(داعشی ها) که خود را مسلمان می دانند و در عمل بر خلاف دین استوار اسلام عمل می کنند.وای بر آنها که مردم را به خون و خونریزی فرا می خوانند،سر کودکان و افراد بی گناه را می برند ،زنان را آواره کرده و خوار می شمارند.براستی که اینان دشمنان خدا و پیغمبرند دشمنان انسانیت اند دشمنان طبیعت اند.اسلام دین دوستی و محبت است،دین دوست داشتن خود و دیگران است.دین دوری از زشتی ها و کژی ها است.دین پاکی و صداقت است.دین برابری و برادری است. دین حقیقت است. پس ما را چه شده که از دین مان فاصله گرفته ایم و آن را بی ارزش می دانیم؟کتاب مقدسمان را چرا برای یک بار مطالعه نمی کنیم ؟

  __________________ ______________________________________________________.

 67. سلام بر دوست گرامی جناب قانون از هم صحبتی دوباره با شما خوشحالم اما در مورد بحث پول ملی باید خدمتتون بگم من خودم به آقای روحانی رای ندادمه اما از وقتی ریاستو بعهده گرفته سعی نموده بحث امورخارجه وارتباط با دنیای بیرون بویژه غرب رادر اولویت قرار بده چیزی که آقای احمدی… مارادقیقا80سال ازدنیا به عقب راندهومطمئنم که با4-5دولت بعدی هم شاهکارهاش درست نشن در ضمن چندروز پیش معاون اول سابق احمدی را بخاطردزدی به5سال زندان وپرداخت7میلیاردتومان جریمه محکوم کردند
  منم منتظرتونم

  • admin می‌گه:

   هم میهن گرامی !

   درود!

   1- این سخنانی که شما فرموده اید ؛ چه پیوندی با ویران کردن پول ملی دارد ؟ میان سخن شما و این پدیده ایران بر باد ده پیوندی هست ؟ من از چه سخن گفته ام و شما از چه سخن می گویید ؟

   2- اگر شما به این آسانی پشت پرده سیاست را در می یابید ؛ من مانند شما نمی توانم این گونه ساده درباره روی پرده سیاست داوری کنم .

   3- دوره ویرانگری احمدی نژاد پایان یافت . این گونه زندان کردن ها دیگر چه سودی برای مردم دارد ؟ چرا آن روز که می بایست ؛ درست کار نکردند ؟

   4- اگر می توانستم که هر آن چه می دانم بگویم …. .

 68. باعرض سلام خدمت شما خب همیشه این اختلاف سلیقه ها بین همه هست منم ازاین امر جدانیستم اما اینو میدونم که ماایرانی ها یک غرورکاذب داریم که ای کاش اراده محکم تری در پیشرفت مملکتمون می داشتیم بحث خیلی مفصله نوشتنش حوصله میخواد که من چنین حوصله ای درم نایابه اما به امید روزهایی بهتر برایه ایران خودمان

  • admin می‌گه:

   درود !

   دوست ارجمندم !

   جامعه آماده این پیشرفت است ولی کارفرمایی (مدیریت) آقایان ….. نمی گذارد . به چشم خویش می بینم که در بیشینه جاها به جای نخبه ها ، نخاله ها نشسته اند . پس نخبه ها کجا نشسته اند ؟ یا در کشورهای بیگانه ( هیچ می دانید نزدیکک به دو ملیون سرمایه انسانی ایران ، تنها در آمریکا نشسته اند ؟) نشسته اند و یا در گوشه های خانه ها و سازمان های ایرانی . اگر بخواهم در این زمینه سخن بگویم بی گمان هیچ اندیشه مخالفی توانایی پاسخ درست و مردم پسند را ندارد . رسوایی برای … ،دیگر از مرز آشکارگی گذشته است .
   من با هیچ کس حتا با این ویرانگران هم دشمنی ندارم و بدخواهی نمی کنم ولی برای ایرانی درست و بزرگ ، تا زنده هستم می نویسم . کوچک ترین پیامد سودمند برای تلاشم ، باز برای من جهانی می ارزد.

 69. سلام آقای قانون ازهم صحبتی قبلی حدس می زنم کمی دلخور شده باشید آیا اینطوره

 70. علی کاویان پور می‌گه:

  درود استاد گرامی خودم!
  دیرگاهی است غروب همره و یارم گشته ست
  نقطه ی زار ره هر شب تارم گشته ست
  در بدر در پی روزم ندانم که کجاست
  بس که این ظلمت شب کوله ی بارم گشته ست

 71. ارتیاس می‌گه:

  درود بر شما
  پیام عزیز
  شرمنده اگه دیر به خدمتتون رسیدم

 72. علی مرغدار می‌گه:

  انشاالله که درست بشه. چو ایران نباشد تن من مباد

 73. علی مرغدار می‌گه:

  پـــــروردگـــــــارا !

  مرا بضاعت به قدریست که نمیدانم در حق دوستانم چه دعایی کنم ..

  اما میدانم که تو از حال آنان آگاهی ..

  پس بهترینها را برایشان آماده ساز که خزانه تو هرگز تهی نمیگردد …

 74. TimolIb می‌گه:

  inhibitory or excitatory effects on yawning and penile erection depending on the brain area in which they act.Inhibit bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV blocking replication of bac terial DNA b.Alternative Names Benign pseudohypertrophic muscular dystrophy Beckers dystrophy Duchenne muscular dystrophyEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Duchenne muscular dystrophy is an inherited disorder that involves muscle weakness which quickly gets worse. canada drugs online generic retin a Secretary of State at War and close friend Sidney Herbert asked her to prepare a group of nurses.The first biologically significant observations with the confocal microscope were those of endothelial cells on the inside of the cornea in live frogs.The theory is that a person isnt depressed he or she has a headache for example.

 75. Pharmd171 می‌گه:

  Hello! keadbee interesting keadbee site! I’m really like it! Very, very keadbee good!

 76. امیر می‌گه:

  عایا با تبادل لینک موافقید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

طراحی و اجرا شده توسط شرکت پارس گستر