Monthly Archives: آگوست 2015

گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران 4

       ” گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم

                 ” انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران

                                  ”بخش چهارم

                                        ” پیش از سخن

 

1 – باری ، گرفتاری و بیماری شوند پرکاری بود و شب زنده داری . با این همه ، بنده نگارنده ، نا توان از شکار زمان بود برای نگاشتن نوشتاری یا گنجاندن جستاری . هم از این روی از همه دوستان و خوانندگان ارجمند پوزش بسیار می خواهم که ناکرده برون از پیمان بود و وارونه مرام مهان .

2-  دوست با وفا و یار با صفا – جناب پور شیدا – به شیوه همیشگی دو سروده زیبا ، سروده و فرستاده اند ؛ که برای بهره  روان  یاران  و  طبع سبکباران  هر دوی آن را پیشکش می کنم .

 

                                شده شیدای شیدا ، پور شیدا

                                که شیدای دگر هم گشته پیدا

                                سراید  قصه دل  از سر مهر

                                 دل شیدا به چشم دل  هویدا

                                                و

                                یکی  مستی کند  با  نغمه  تار

                               یکی  چون من گرفتار شب تار

                               یکی زلف نگاری می زند چنگ

                               یکی چون من به دام حسرت تار

 

                              ” سخن “

 

2- دومین راهکاری که برنارد لوییس و گروه اهریمنی او برای نابودی زبان پارسی برگزیده اند ؛ ویران کردن دستور زبان پارسی و جایگزینی آن از سوی آخشیج های دستوری زبان های بیگانه است . این کار را ، امروز ، رادیوها و شبکه های ماهواره ای انگلیس ، آمریکا و شبکه های مزدور و وابسته به آنها ، به آشکارا انجام می دهند .

همان گونه که پیش از این و در یکی از گزیده نگاشت های پیشین نوشتم ؛ زبان از دو بخش “واژگان” و “دستور” ساخته می شود . در یک زبان ، با به کار بردن واژگان کم دامنه (محدود) در چارچوب دستورهای (قانون های) اندک شماراز سوی گویشوران آن زبان ، سخنان و جمله های بی شماری پدید می آیند . ویژگی بنیادین چارچوب های دستوری هر زبان ، کم دامنه (محدود) بودن آن است . درست مانند واژگان زبان . یعنی برای هر زبان هم واژگان و هم ویژگی ها و چارچوب های دستوری کم دامنه ای وجود دارد . اگر این ویژگی ها در زبان مادری (برای ما ایرانیان زبان پارسی)  بر پایه ویژگی های یک زبان بیگانه دگرگون شود و به جای واژگان و ویژگی های دستور زبان مادری ، واژگان و ویژگی های دستوری زبان بیگانه جایگزین شود ؛ بی هیچ شکی زبان مادری نابود خواهد شد .

آن گونه که نگارنده یافته است ؛ سند هایی وجود دارد که نشان می دهد دشمنان ایران ، به کم از یکی دو سده پیشین ، در این اندیشه بوده اند . آنان به این برآیند (نتیجه) رسیده بودند و رسیده اند که برای نابودی هستی و هویت ایرانی می بایست زبان پارسی را نابود کرد . آنان به نیکی می دانستند و می دانند که این کار به یک باره شدنی نیست . بنا بر این ، برنامه ای بسیار بلند مدت ، برای این خواست دشمنانه خویش پیش بینی کرده اند .

نگارنده بارها به چشم خویش دیده و به گوش خویش شنیده است که شبکه های ماهواره ای استعماری یا شبکه های دست نشانده آنان می کوشند تا ویژگی های دستوری زبان عرب  به زبان پارسی راه یابد و در پیامد گذشت و درازنای روزگار ، دستوراین زبان بیگانه ، جانشین دستور زبان مادری ما گردد . برای نمونه  “ین” در زبان عربی ، نشانه دوگانه (مثنی) یا دوگانگی (تثنیه) است . این ویژگی در دستور زبان پارسی نیست ولی این شبکه ها ، آرام آرام در تلاشند تا این ویژگی را در فرهنگ زبانی ما جا بیاندازند . شک نکنید که اگر این نشانه دستورزبان بیگانه در فرهنگ ما جا بیافتد ؛ پس از گذشت روزگاری نه چندان زیاد ، نشانه و ویژگی دستوری زبان ما خواهد شد . در واژه های “شیخین” ، “امرین” ، “یدین” و … درنگ کنید . این واژه ها و نمونه این واژه ها ، از گروه واژگانی هستند که با نشانه دستور زبان عربی به کار برده می شوند ولی کاربرد آنها از سوی شبکه های تلویزیونی و رادیویی استعماری ، آرام آرام ، در حال زیاد شدن هستند . به گونه ای که کم نمانده تا این ویژگی دستوری در میان ما پارسیان جا بیافتند . شوند (علت) دانشورنمایی (فضل فروشی) بسیاری از مردم بی دانش نیز ، شوندی است که به فراهم آمدن این زمینه شوم کمک بسیار می کند .

“ال” در زبان عربی نشانه شناختگی ( تعریف یا معرفه بودن ) است . یعنی یک ویژگی دستوری است . هیچ هم در زبان پارسی – چه در دوران گذشته و چه در دوران کنونی – با معنای دستوری “شناختگی” نه کاربرد داشته است و نه دارای کاربرد می باشد ولی چرا شبکه های حکومتی ایران بر بالای صفحه نمایش خود ، پیوسته این نشانه دستوری زبان عربی را به نمایش می گذارند ؟ . نگارنده خود بارها دیده است که بر بالای صفحه نمایش این شبکه های تلویزیونی نوشته اند : ” رمضان المبارک ” ، ” رمضان الکریم ” و …     .

برای این تلاش یعنی تلاش برای جایگزینی ویژگی های دستوری زبان های بیگانه در زبان پارسی ، نمونه های دیگری نیز یافت می شود که برای پرهیز از به درازا کشیدن سخن ، از آن می گذرم .

تلاش زشت و شوم دیگر برای نابودی زبان پارسی ، تلاش برای جا انداختن واژگان عربی در زبان پارسی با همان معنای عربی واژه است . باز من از شما می پرسم ؛ از روزگار قاجار به این سو ( روزگار پهلوی از نظر پاسداشت زبان پارسی و تلاش برای پاسداری از پارسی ، روزگار روشن و درخشانی است ) و به ویژه در نزدیک به چهل سال گذشته ، چه اندازه از واژگان عربی در زبان و فرهنگ ما جایگیر شده است که پیش از آن در زبان ما یافت نمی شد ؟ شما اگر نخستین چاپ فرهنگ زنده یاد دهخدا با واپسین چاپ همین فرهنگ (که در دوران پس از مرگ استاد چاپ و فراهم شده است) بسنجید ؛ سخن نگارنده را بهتر در خواهید یافت .

در واژگان و واژگان پیوند شده زیر درنگ کنید :

” آیت الله العظمی” ، “مستضعفین” ، ” تدمیر ” ، “ارتحال” ، “قدس سره الشریف” ، “رساله اجوبة الاستفتائات” ، “الیوم” ، ” بای کان نحو” و …     .

باز هم ناگفته نمی گذارم که خواست نگارنده ، برون از هدف و برنامه برنارد لوییس ، خدای ناکرده دشمنی با زبان عربی نیست چرا که به این زبان کهن و گسترده مهر می ورزم و ادب آن را دوست می دارم . خواست بنده تنها پاسداری از زبان پارسی و مبارزه برای پاسداشت فرهنگ و هستی هستی بخش پارسی است .

اگر زنده باشم و خداوند بزرگ یاری دهد ؛ در بخش آینده از کوشش زشت و دهشت انگیز شبکه آی فیلم ( i film )  برای این خواست اهریمنی سخن خواهم گفت و همه یا بخشی از راهکار سوم گروه ایران ستیز “برنارد لوییس” را گزارش و پردازش خواهم کرد .

 

 

                                      پاینده باد ایران ، این مرز پر گهر

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا شده توسط شرکت پارس گستر